Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Laboratorium badania wody i ścieków

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Informacje dotyczące przyjmowania próbek do badań

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Ankieta zadowolenia dla klientów

Kliknij tutaj, aby przejść do formularza.

Do pobrania

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Galeria zdjęć

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Laboratorium badania wody i ścieków

W ramach bieżących zadań Laboratorium wykonuje:

  • badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu wody podawanej do sieci,
  • badania wody powierzchniowej ujmowanej do uzdatnienia,
  • badania ścieków oraz osadów ściekowych w celu monitoringu procesów technologicznych prowadzonych na oczyszczalni ścieków.

Laboratorium wykonuje także badania wody i ścieków dla Klientów zewnętrznych.

Laboratorium posiada zatwierdzenie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach do prowadzenia analiz wody do spożycia (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294). Ponadto, Laboratorium ma wdrożony i utrzymuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem posiadanych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1303 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakresem akredytacji objęte są badania fizykochemiczne wody i ścieków, badania mikrobiologiczne wody oraz pobieranie próbek wody i ścieków. Zakres akredytacji dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej PCA: http://www.pca.gov.pl

Informacje dotyczące przyjmowania próbek do badań

Próbki wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie monitoringu parametrów grupy A (np. do odbioru budynku lub do przedłożenia w Inspekcji Sanitarnej) przyjmowane są w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.00 do 9.00. Próbki wody ze studni w zakresie podstawowych badań mikrobiologicznych (bakterie grupy coli i Escherichia coli) przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 9.00. Próbki ścieków przyjmowane są od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00. Próbki wód opadowych przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 9.00. W przypadku przedstawiania wyników badań organom urzędowym wymagane jest, aby próbka została pobrana przez certyfikowanego próbkobiorcę. Jeżeli wyniki będą wykorzystywane na użytek własny lub organ urzędowy wyrazi na to zgodę, dopuszcza się pobranie próbki przez Klienta. W przypadku, gdy próbka została pobrana przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za próbkę do momentu jej dostarczenia do Laboratorium. Próbki powinny być pobrane w dniu dostarczenia do Laboratorium. Do analizy pobiera się zimną wodę. Sposób w jaki należy prawidłowo pobrać próbkę, rodzaj pojemników oraz wymagane ilości próbek opisane są w instrukcjach pobierania próbek wody oraz ścieków zamieszczonych poniżej w formularzach do pobrania. Podstawą do wykonania badań jest zlecenie podpisane przez Klienta i pracownika Laboratorium. Formularz zlecenia jest dostępny do pobrania poniżej lub klikając tutaj. Koszt badań naliczany jest według cennika analiz. Po zakończeniu badań i sporządzeniu sprawozdania wystawiana jest faktura. Formą płatności jest przelew w terminie podanym na fakturze. Nie ma możliwości dokonania płatności na miejscu. Wyniki badań można odbierać codziennie w godzinach: 7.00-15.00. Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych przez Laboratorium usług udziela: Urszula Niziołek – Kierownik Laboratorium tel. 33 875 26 40 w. 535, e-mail: uniziolek@zwikandrychow.pl

Do pobrania

Galeria zdjęć

Laboratorium badania wody i ścieków

W ramach bieżących zadań Laboratorium wykonuje:

  • badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu wody podawanej do sieci,
  • badania wody powierzchniowej ujmowanej do uzdatnienia,
  • badania ścieków oraz osadów ściekowych w celu monitoringu procesów technologicznych prowadzonych na oczyszczalni ścieków.

Laboratorium wykonuje także badania wody i ścieków dla Klientów zewnętrznych.

Laboratorium posiada zatwierdzenie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach do prowadzenia analiz wody do spożycia (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294). Ponadto, Laboratorium ma wdrożony i utrzymuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem posiadanych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1303 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakresem akredytacji objęte są badania fizykochemiczne wody i ścieków, badania mikrobiologiczne wody oraz pobieranie próbek wody i ścieków. Zakres akredytacj dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej PCA: http://www.pca.gov.pl

Informacje dotyczące przyjmowania próbek do badań

Próbki wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie monitoringu parametrów grupy A (np. do odbioru budynku lub do przedłożenia w Inspekcji Sanitarnej) przyjmowane są w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.00 do 9.00. Próbki wody ze studni w zakresie podstawowych badań mikrobiologicznych (bakterie grupy coli i Escherichia coli) przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 9.00. Próbki ścieków przyjmowane są od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00. Próbki wód opadowych przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 9.00. W przypadku przedstawiania wyników badań organom urzędowym wymagane jest, aby próbka została pobrana przez certyfikowanego próbkobiorcę. Jeżeli wyniki będą wykorzystywane na użytek własny lub organ urzędowy wyrazi na to zgodę, dopuszcza się pobranie próbki przez Klienta. W przypadku, gdy próbka została pobrana przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za próbkę do momentu jej dostarczenia do Laboratorium. Próbki powinny być pobrane w dniu dostarczenia do Laboratorium. Do analizy pobiera się zimną wodę. Sposób w jaki należy prawidłowo pobrać próbkę, rodzaj pojemników oraz wymagane ilości próbek opisane są w instrukcjach pobierania próbek wody oraz ścieków zamieszczonych poniżej w formularzach do pobrania. Podstawą do wykonania badań jest zlecenie podpisane przez Klienta i pracownika Laboratorium. Formularz zlecenia jest dostępny do pobrania poniżej lub klikając tutaj. Koszt badań naliczany jest według cennika analiz. Po zakończeniu badań i sporządzeniu sprawozdania wystawiana jest faktura. Formą płatności jest przelew w terminie podanym na fakturze. Nie ma możliwości dokonania płatności na miejscu. Wyniki badań można odbierać codziennie w godzinach: 7.00-15.00. Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych przez Laboratorium usług udziela: Urszula Niziołek – Kierownik Laboratorium tel. 33 875 26 40 w. 535, e-mail: uniziolek@zwikandrychow.pl

Do pobrania

Galeria zdjęć

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content