O Firmie

Przedmiot działalności

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Władze spółki

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Struktura organizacyjna

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Nasza historia

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Obszar działania

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Przedmiot działalności

Podstawowym zadaniem ZWiK Spółka z o.o. jest:

 • zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu, szkół, sklepów, itp. na terenie gminy Andrychów
 • odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu gminy Andrychów

 

 

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:

 • czyszczenia kanalizacji zewnętrznej,
 • wynajmu sprzętu budowlanego
 • robót wodociągowo kanalizacyjnych.

Posiadamy również dobrze wyposażone akredytowane laboratorium i w miarę możliwości, świadczymy usługi w zakresie analiz laboratoryjnych wody i ścieków.

Spółka będzie mogła z biegiem czasu podejmować różne inne rodzaje działalności, a zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest ich aż 43.

Jednym z zadań własnych każdej gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Gmina Andrychów realizuje to zadanie za pośrednictwem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Władze spółki

1. Zgromadzenie Wspólników:

 • Burmistrz Andrychowa – Beata Smolec

2. Rada Nadzorcza:

 • Halina Pilch – Przewodniczący RN
 • Wojciech Harat – Członek RN
 • Adam Wiklik – Członek RN

3. Zarząd

 • ……………………… – Prezes Zarządu

Struktura organizacyjna

Nasza historia

 • 01.01.1955 r. utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a w jego ramach Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego.
 • 01.01.1976 r. utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a w jego ramach Zakładu Andrychów
 • 01.02.1991 r. utworzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie
 • 01.01.1992 r. utworzenie gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
 • 29.07.2005 r. przekształcenie gminnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy Andrychów o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Początki powojennej historii wodociągów i kanalizacji w Andrychowie sięgają roku 1955. Wówczas to, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Andrychowie powołało do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W zakresie działania tej firmy mieściło się m.in. następujące zadanie: prowadzenie zakładów wodociągów i kanalizacji.

Sytuacja taka trwała dokładnie 21 lat: od 1 stycznia 1955r. do 31 grudnia 1975r. Po reformie administracyjnej kraju, polegającej na utworzeniu 49 województw, Wojewoda Bielski utworzył od dnia 1 stycznia 1976r., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku – Białej. W skład tego przedsiębiorstwa wszedł m.in. wydzielony z MPGK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie.

W maju 1990r. nastąpiła reforma ustroju samorządowego i na tej podstawie Wojewoda Bielski wydzielił z WPWiK Bielsko – Biała Zakład Nr 5 Andrychów, utworzył na jego bazie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie i podporządkował je Zarządowi Miejskiemu w Andrychowie. RPWiK funkcjonował od 1 lutego 1991r. do 31 grudnia 1991r.

W grudniu 1991r. Rada Miejska w Andrychowie podjęła uchwałę o utworzeniu gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W tej formie organizacyjnej ZWiK funkcjonował do dnia 28 lipca 2005r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r, przekształcono zakład budżetowy w spółkę Prawa handlowego , tj. Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Fakt ten nastąpił w dniu 29 lipca 2005r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest teraz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obszar działania

Wodociągi komunalne gminy Andrychów zaopatrują w wodę mieszkańców:

 • Andrychowa
 • Brzezinki
 • Inwałdu
 • Roczyn
 • Sułkowic
 • Targanic
 • Zagórnika

Tylko mieszkańcy Rzyk otrzymują wodę z wodociągu Spółki Wodnej w Rzykach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji obsługujący wodociągi komunalne wtłacza codziennie do ponad 443 km sieci wodociągowej i przyłączy około 5,7 mln litrów wody. Woda ta pochodzi z dwóch źródeł.

Pierwsze źródło to tzw. ujęcia własne zlokalizowane na potokach Wieprzówka i Targaniczanka. Z obu tych ujęć woda pobierana jest w podobny sposób. Pod dnem koryta wody, prostopadle do biegu potoku, ułożone są rurociągi perforowane (czyli z wieloma niedużymi otworami), obsypane żwirem. Woda, przefiltrowana przez żwir wnika do rurociągów i odprowadzana jest do budynku pompowni na Olszynach. Tu jest jeszcze raz filtrowana i dodaje się do niej substancję o nazwie podchloryn sodu. Robi się to po to, aby zniszczyć wszelkie drobnoustroje i bakterie, mogące zaszkodzić zdrowiu.

Tak uzdatniona woda, już w stu procentach zdatna do picia, jest tłoczona czterema pompami do zbiornika na Pańskiej Górze. Ze zbiornika tego, woda płynie w dół, do Andrychowa i Inwałdu.

Surowa woda powierzchniowa pobrana z ujęć jest uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny. W ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej projektu pn.:” Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” od 2014r. na SUW działa nowoczesny i niezawodny membranowy system ultrafiltracji o wydajności 250m/godzinę, tj. 6.000m/dobę. Ultrafiltracja pozwala na oczyszczenie wody z wszelkich niepożądanych substancji, w tym zanieczyszczeń mikrobiologicznych, czyli bakterii. Dla pełnego bezpieczeństwa woda jest jednak dezynfekowana przy użyciu niewielkich dawek podchlorynu sodu.

Dodatkowo na SUW Olszyny zainstalowany jest system biomonitoringu. System natychmiast sygnalizuje ewentualną obecność w wodzie surowej substancji toksycznych, których membrany filtrów nie mogą zredukować.

Woda ujmowana z ujęć powierzchniowych jest więc profesjonalnie uzdatniona, bezpieczna i zdatna do spożycia dla ludności.

Woda ta jest tłoczona do zbiornika wodociągowego o pojemności 1800mzlokalizowanego pod szczytem Pańskiej Góry. Stąd grawitacyjnie, ale również za pośrednictwem lokalnych dwóch hydroforni płynie do części terenów miasta i gminy.

Drugim źródłem wody jest rzeka Soła. Wodę tę Andrychów musi kupować od spółki „Aqua” w Bielsku-Białej. Zakupiona woda jest już uzdatniona, czyli można ją spożywać, używać do kąpieli, itp. Gromadzi się ją w zbiorniku na terenie Czańca i z niego płynie w dół do Andrychowa, a także do Roczyn, Brzezinki, Targanic i Sułkowic – Łęgu.

Aby woda z własnych ujęć oraz ta z Soły dopłynęła do każdej z obsługiwanych przez Zakład miejscowości, trzeba ją jeszcze kilka razy pompować.

Do tego celu służy nam 5 pompowni:

 • dwie pompownie w Roczynach
 • w Andrychowie – na Osiedlu Żwirki i Wigury
 • w Andrychowie – na Osiedlu Jana Pawła II
 • w Sułkowicach-Bolęcinie – na ul. Młyńskiej

Dzięki takim zabiegom, otwierając w domu kran, mamy o każdej porze dnia i nocy czystą, zdatną do picia i kąpieli wodę. Mamy ją również w szkołach, przedszkolach, sklepach i zakładach pracy.

A co dzieje się w takim razie z wodą już przez nas użytą i zamienioną w ten sposób w ścieki – odprowadzone do kanalizacji ?

Poprzez sieć i przyłącza kanalizacyjne o długości ponad 419 km ścieki wędrują do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków (oddanej do użytku w 1992 roku i zmodernizowanej w latach 2013-2015) o przepustowości 41.232 m3 / dobę.

Przedmiot działalności

Podstawowym zadaniem ZWiK Spółka z o.o. jest:

 • zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu, szkół, sklepów, itp. na terenie gminy Andrychów
 • odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu gminy Andrychów

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:

 • czyszczenia kanalizacji zewnętrznej,
 • wynajmu sprzętu budowlanego
 • robót wodociągowo kanalizacyjnych.

Posiadamy również dobrze wyposażone akredytowane laboratorium i w miarę możliwości, świadczymy usługi w zakresie analiz laboratoryjnych wody i ścieków.

Spółka będzie mogła z biegiem czasu podejmować różne inne rodzaje działalności, a zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest ich aż 43.

Jednym z zadań własnych każdej gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Gmina Andrychów realizuje to zadanie za pośrednictwem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Władze spółki

1. Zgromadzenie Wspólników:

 • Burmistrz Andrychowa – Beata Smolec

2. Rada Nadzorcza:

 • Halina Pilch – Przewodniczący RN
 • Wojciech Harat – Członek RN
 • Adam Wiklik – Członek RN

3. Zarząd

 • ……………………….. – Prezes Zarządu

Struktura organizacyjna

Nasza historia

 • 01.01.1955 r. utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a w jego ramach Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego.
 • 01.01.1976 r. utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a w jego ramach Zakładu Andrychów
 • 01.02.1991 r. utworzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie
 • 01.01.1992 r. utworzenie gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
 • 29.07.2005 r. przekształcenie gminnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy Andrychów o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Początki powojennej historii wodociągów i kanalizacji w Andrychowie sięgają roku 1955. Wówczas to, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Andrychowie powołało do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W zakresie działania tej firmy mieściło się m.in. następujące zadanie: prowadzenie zakładów wodociągów i kanalizacji.

Sytuacja taka trwała dokładnie 21 lat: od 1 stycznia 1955r. do 31 grudnia 1975r. Po reformie administracyjnej kraju, polegającej na utworzeniu 49 województw, Wojewoda Bielski utworzył od dnia 1 stycznia 1976r., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku – Białej. W skład tego przedsiębiorstwa wszedł m.in. wydzielony z MPGK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie.

W maju 1990r. nastąpiła reforma ustroju samorządowego i na tej podstawie Wojewoda Bielski wydzielił z WPWiK Bielsko – Biała Zakład Nr 5 Andrychów, utworzył na jego bazie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie i podporządkował je Zarządowi Miejskiemu w Andrychowie. RPWiK funkcjonował od 1 lutego 1991r. do 31 grudnia 1991r.

W grudniu 1991r. Rada Miejska w Andrychowie podjęła uchwałę o utworzeniu gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W tej formie organizacyjnej ZWiK funkcjonował do dnia 28 lipca 2005r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r, przekształcono zakład budżetowy w spółkę Prawa handlowego , tj. Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Fakt ten nastąpił w dniu 29 lipca 2005r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest teraz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obszar działania

Wodociągi komunalne gminy Andrychów zaopatrują w wodę mieszkańców:

 • Andrychowa
 • Brzezinki
 • Inwałdu
 • Roczyn
 • Sułkowic
 • Targanic
 • Zagórnika

Tylko mieszkańcy Rzyk otrzymują wodę z wodociągu Spółki Wodnej w Rzykach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji obsługujący wodociągi komunalne wtłacza codziennie do ponad 443 km sieci wodociągowej i przyłączy około 5,7 mln litrów wody. Woda ta pochodzi z dwóch źródeł.

Pierwsze źródło to tzw. ujęcia własne zlokalizowane na potokach Wieprzówka i Targaniczanka. Z obu tych ujęć woda pobierana jest w podobny sposób. Pod dnem koryta wody, prostopadle do biegu potoku, ułożone są rurociągi perforowane (czyli z wieloma niedużymi otworami), obsypane żwirem. Woda, przefiltrowana przez żwir wnika do rurociągów i odprowadzana jest do budynku pompowni na Olszynach. Tu jest jeszcze raz filtrowana i dodaje się do niej substancję o nazwie podchloryn sodu. Robi się to po to, aby zniszczyć wszelkie drobnoustroje i bakterie, mogące zaszkodzić zdrowiu.

Tak uzdatniona woda, już w stu procentach zdatna do picia, jest tłoczona czterema pompami do zbiornika na Pańskiej Górze. Ze zbiornika tego, woda płynie w dół, do Andrychowa i Inwałdu.

Surowa woda powierzchniowa pobrana z ujęć jest uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny. W ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej projektu pn.:” Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” od 2014r. na SUW działa nowoczesny i niezawodny membranowy system ultrafiltracji o wydajności 250m/godzinę, tj. 6.000m/dobę. Ultrafiltracja pozwala na oczyszczenie wody z wszelkich niepożądanych substancji, w tym zanieczyszczeń mikrobiologicznych, czyli bakterii. Dla pełnego bezpieczeństwa woda jest jednak dezynfekowana przy użyciu niewielkich dawek podchlorynu sodu.

Dodatkowo na SUW Olszyny zainstalowany jest system biomonitoringu. System natychmiast sygnalizuje ewentualną obecność w wodzie surowej substancji toksycznych, których membrany filtrów nie mogą zredukować.

Woda ujmowana z ujęć powierzchniowych jest więc profesjonalnie uzdatniona, bezpieczna i zdatna do spożycia dla ludności.

Woda ta jest tłoczona do zbiornika wodociągowego o pojemności 1800mzlokalizowanego pod szczytem Pańskiej Góry. Stąd grawitacyjnie, ale również za pośrednictwem lokalnych dwóch hydroforni płynie do części terenów miasta i gminy.

Drugim źródłem wody jest rzeka Soła. Wodę tę Andrychów musi kupować od spółki „Aqua” w Bielsku-Białej. Zakupiona woda jest już uzdatniona, czyli można ją spożywać, używać do kąpieli, itp. Gromadzi się ją w zbiorniku na terenie Czańca i z niego płynie w dół do Andrychowa, a także do Roczyn, Brzezinki, Targanic i Sułkowic – Łęgu.

Aby woda z własnych ujęć oraz ta z Soły dopłynęła do każdej z obsługiwanych przez Zakład miejscowości, trzeba ją jeszcze kilka razy pompować.

Do tego celu służy nam 5 pompowni:

 • dwie pompownie w Roczynach
 • w Andrychowie – na Osiedlu Żwirki i Wigury
 • w Andrychowie – na Osiedlu Jana Pawła II
 • w Sułkowicach-Bolęcinie – na ul. Młyńskiej

Dzięki takim zabiegom, otwierając w domu kran, mamy o każdej porze dnia i nocy czystą, zdatną do picia i kąpieli wodę. Mamy ją również w szkołach, przedszkolach, sklepach i zakładach pracy.

A co dzieje się w takim razie z wodą już przez nas użytą i zamienioną w ten sposób w ścieki – odprowadzone do kanalizacji ?

Poprzez sieć i przyłącza kanalizacyjne o długości ponad 419 km ścieki wędrują do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków (oddanej do użytku w 1992 roku i zmodernizowanej w latach 2013-2015) o przepustowości 41.232 m3 / dobę.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content