Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Działanie wtyczki dla słabowidzących

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Korzystanie z serwisu za pomocą klawiatury

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Dostępność strony internetowej

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Dostępność architektoniczna

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Działanie wtyczki dla słabowidzących lub z wadami wzroku

W lewym górnym rogu Naszej strony znajdą Państwo wtyczkę z opcjami ułatwiającymi korzystanie z serwisu. Po kliknięciu na logo otworzy Nam się panel, w którym możemy:

– zwiększyć lub zmniejszyć tekst na stronie;

– wyświetlić stronę w skali szarości;

– wyświetlić stronę z wysokim kontrastem;

– wyświetlić stronę w negatywie;

– podkreślić odnośniki;

– zresetować do początkowych ustawień;

Korzystanie z serwisu za pomocą klawiatury

Na stronie działają m. in. takie funkcje jak:

– zwiększanie widoku strony kombinacją klawiszy „Ctrl” + „+”;

– zmniejszanie widoku strony kombinacją klawiszy „Ctrl” + „-„;

– wyszukiwanie treści kombinacją klawiszy „Ctrl” + „F”;

– przejście klawiszem „Tab” między elementami klikalnymi;

– przejście klawiszem „↓” na spód strony;

– przejście klawiszem „↑” na górę strony;

– odświeżenie strony klawiszem „F5”;

Dostępność strony internetowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • w serwisie znajdują się pisma w formacie .doc, .docx lub .pdf, jak cenniki, zarządzenia, regulaminy i ogłoszenia.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie
 • Adres: 34-120 Andrychów, ulica Stefana Batorego 68
 • E-mail: etrojan@zwikandrychow.pl
 • Telefon: (33) 875 26 55 wew. 532

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 68 34-120 Andrychów

– Główne wejście znajduje się na parterze na wprost parkingu. Do wejścia prowadzi jeden stopień;

– Przy wejściu nie ma pochylni umożliwiającej wjazd na wózku inwalidzkim. Należy skorzystać z pomocy portiera, którego budynek usytuowany jest tuż przy parkingu (zielony budynek);

– Szerokość skrzydła drzwi wejściowych szklanych (nie przesuwnych) to 80cm, otwierane skrzydłowo z proxies   o wysokości 2,5cm. Parametry pochwytów są spełnione;

– Za drzwiami wejścia głównego do budynku administracyjnego są drzwi szklane ( nie przesuwne) otwierane skrzydłowo z proxies o wysokości 1,5 cm. Szerokość skrzydła drzwi  to 80 cm. Parametry pochwytów  są spełnione. Główne wejście jest oświetlone.

– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

– Na prawo od wejścia do budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta  oraz Sekretariat, które poprzedzone są  drzwiami  szklanymi o szerokości 100cm. Parametry klamek są spełnione;

– Na lewo od wejścia do budynku znajduję Biuro Uzgodnień Wod-Kan. oraz Uzgodnień Branżowych;

– Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim.

– Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa – brak;

– W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM) ;

– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

– Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

– Nie ma zapewnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;

– Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

Wejście do budynku:

Budynek laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 68 34-120 Andrychów

– Główne wejście znajduje się na parterze za zielonym budynkiem portierni, po lewej stronie od parkingu. Do wejścia  prowadzą dwa stopnie;

– Przy wejściu nie ma pochylni umożliwiającej wjazd na wózku inwalidzkim. Należy skorzystać z pomocy portiera, którego budynek usytuowany jest przed laboratorium tuż przy parkingu (zielony budynek);

– Szerokość skrzydła drzwi wejściowych pełnych z szybką (nie przesuwnych) to 90cm, otwierane skrzydłowo z proxies   o wysokości 2,5cm. Dzwonek do budynku znajduję się po prawej stronie od drzwi. Parametry pochwytów są spełnione;

– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

– W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM);

– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

– Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

– Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

Wejście do budynku:

Działanie wtyczki dla słabowidzących lub z wadami wzroku

W lewym górnym rogu Naszej strony znajdą Państwo wtyczkę z opcjami ułatwiającymi korzystanie z serwisu. Po kliknięciu na logo otworzy Nam się panel, w którym możemy:

– zwiększyć lub zmniejszyć tekst na stronie;

– wyświetlić stronę w skali szarości;

– wyświetlić stronę z wysokim kontrastem;

– wyświetlić stronę w negatywie;

– podkreślić odnośniki;

– zresetować do początkowych ustawień;

Korzystanie z serwisu za pomocą klawiatury

Na stronie działają m. in. takie funkcje jak:

– zwiększanie widoku strony kombinacją klawiszy „Ctrl” + „+”;

– zmniejszanie widoku strony kombinacją klawiszy „Ctrl” + „-„;

– wyszukiwanie treści kombinacją klawiszy „Ctrl” + „F”;

– przejście klawiszem „Tab” między elementami klikalnymi;

– przejście klawiszem „↓” na spód strony;

– przejście klawiszem „↑” na górę strony;

– odświeżenie strony klawiszem „F5”;

Dostępność strony internetowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • w serwisie znajdują się pisma w formacie .doc, .docx lub .pdf, jak cenniki, zarządzenia, regulaminy i ogłoszenia.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie
 • Adres: 34-120 Andrychów, ulica Stefana Batorego 68
 • E-mail: etrojan@zwikandrychow.pl
 • Telefon: (33) 875 26 55 wew. 532

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 68 34-120 Andrychów

– Główne wejście znajduje się na parterze na wprost parkingu. Do wejścia prowadzi jeden stopień;

– Przy wejściu nie ma pochylni umożliwiającej wjazd na wózku inwalidzkim. Należy skorzystać z pomocy portiera, którego budynek usytuowany jest tuż przy parkingu (zielony budynek);

– Szerokość skrzydła drzwi wejściowych szklanych (nie przesuwnych) to 80cm, otwierane skrzydłowo z proxies   o wysokości 2,5cm. Parametry pochwytów są spełnione;

– Za drzwiami wejścia głównego do budynku administracyjnego są drzwi szklane ( nie przesuwne) otwierane skrzydłowo z proxies o wysokości 1,5 cm. Szerokość skrzydła drzwi  to 80 cm. Parametry pochwytów  są spełnione. Główne wejście jest oświetlone.

– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

– Na prawo od wejścia do budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta  oraz Sekretariat, które poprzedzone są  drzwiami  szklanymi o szerokości 100cm. Parametry klamek są spełnione;

– Na lewo od wejścia do budynku znajduję Biuro Uzgodnień Wod-Kan. oraz Uzgodnień Branżowych;

– Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim.

– Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa – brak;

– W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM) ;

– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

– Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

– Nie ma zapewnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;

– Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

Wejście do budynku:

Budynek laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 68 34-120 Andrychów

– Główne wejście znajduje się na parterze za zielonym budynkiem portierni, po lewej stronie od parkingu. Do wejścia  prowadzą dwa stopnie;

– Przy wejściu nie ma pochylni umożliwiającej wjazd na wózku inwalidzkim. Należy skorzystać z pomocy portiera, którego budynek usytuowany jest przed laboratorium tuż przy parkingu (zielony budynek);

– Szerokość skrzydła drzwi wejściowych pełnych z szybką (nie przesuwnych) to 90cm, otwierane skrzydłowo z proxies   o wysokości 2,5cm. Dzwonek do budynku znajduję się po prawej stronie od drzwi. Parametry pochwytów są spełnione;

– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

– W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM);

– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

– Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

– Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

Wejście do budynku:

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content