Procedura uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz uzgodnień branżowych

Procedura uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz uzgodnień branżowych

Procedura

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Formularze do pobrania

Kliknij tutaj, aby zobaczyć opis firmy.

I. Procedura uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

1. Dostarczenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali: 1:500 lub 1:1000 terenu działki inwestora. Mapę taką można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach ul. Adama Mickiewicza 24.

2. Wypełnienie wniosku do ZWiK Sp. z o.o. – o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

II. Procedura uzyskania uzgodnień branżowych dotyczących usytuowania nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących obiektów

jak również zmiany zagospodarowania terenu w sąsiedztwie sieci/przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych

oraz obiektów będących własnością

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

1. Dostarczenie projektu planu zagospodarowania terenu lub szkicu sytuacyjnego określającego usytuowanie obiektu w terenie względem sieci/przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Dostarczenie mapy do celów projektowych w skali: 1:500 (lub 1:1000) z warstwą uzbrojenia (mapy powinny być pozyskane w Powiatowym Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zachowaniem terminów ważności map) z naniesioną propozycją usunięcia kolizji, planu szkicu określającego orientacyjne usytuowanie obiektu w sąsiedztwie sieci/przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ( w przypadku wystąpienia o warunki techniczne usunięcia kolizji).

3. Pełnomocnictwo, jeżeli Inwestor działa poprzez pełnomocnika.

4. Warunki techniczne przyłączenia nowobudowanych obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania

I. Procedura uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

1. Dostarczenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali: 1:500 lub 1:1000 terenu działki inwestora. Mapę taką można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach ul. Adama Mickiewicza 24.

2. Wypełnienie wniosku do ZWiK Sp. z o.o. – o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

II. Procedura uzyskania uzgodnień branżowych dotyczących usytuowania nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących obiektów

jak również zmiany zagospodarowania terenu w sąsiedztwie sieci/przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych

oraz obiektów będących własnością

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

1. Dostarczenie projektu planu zagospodarowania terenu lub szkicu sytuacyjnego określającego usytuowanie obiektu w terenie względem sieci/przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Dostarczenie mapy do celów projektowych w skali: 1:500 (lub 1:1000) z warstwą uzbrojenia (mapy powinny być pozyskane w Powiatowym Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zachowaniem terminów ważności map) z naniesioną propozycją usunięcia kolizji, planu szkicu określającego orientacyjne usytuowanie obiektu w sąsiedztwie sieci/przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ( w przypadku wystąpienia o warunki techniczne usunięcia kolizji).

3. Pełnomocnictwo, jeżeli Inwestor działa poprzez pełnomocnika.

4. Warunki techniczne przyłączenia nowobudowanych obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content