Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody

Zaopatrzenie w wodę

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Ujęcie wody na Wieprzówce

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Ujęcie wody na Targaniczance

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Wydajność ujęć

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Stacja Uzdatniania Wody - Olszyny

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Ciekawostka

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Galeria zdjęć

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Zaopatrzenie w wodę

Woda podawana odbiorcom za pośrednictwem sieci i przyłączy wodociągowych spełnia wszelkie normy właściwe dla wody zdatnej do spożycia przez ludność.

Woda z andrychowskich wodociągów pochodzi z dwóch źródeł:

  • ok. 75% z ujęć własnych;
  • 25% z hurtowego zakupu;
 

Ujęcia własne to ujęcia wód powierzchniowych zlokalizowane na potokach Wieprzówka i Targaniczanka.

Ujęcie wody na Wieprzówce

Ujęcie wody na Wieprzówce o nazwie „Olszyny” składa się z dwóch różnych ujęć, a mianowicie:
  • ujęcie drenażowe: rurociągi perforowane ułożone pod dnem potoku z których woda odprowadzana jest grawitacyjnie do komory zbiorczej na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny;
  • ujęcie brzegowe: rurociąg z koszem wlotowym, tzw. Kratą, prowadzący wodę płynącą potokiem do trzech rowów rozsączających na ternie SUW Olszyny. Rurociąg perforowany zbierający wodę z rowów i rurociąg sprowadzający tę wodę grawitacyjnie do komory zbiorczej na SUW Olszyny;

Ujęcie wody na Targaniczance

Ujęcie wody na Targaniczance o nazwie „Targaniczanka” to ujęcie drenażowe. Pod dnem potoku włożone są rurociągi perforowane, z których woda grawitacyjnie spływa do pompowni. Z pompowni woda jest tłoczona do komory zbiorczej na SUW Olszyny.

Wydajność ujęć

Łączna, maksymalna wydajność obu ujęć wynosi 79l/s, czyli 6.825,6m3 /dobę, przy czym ZWiK jest zobowiązany do utrzymywania w obu potokach przepływu nienaruszalnego, ściśle określonego w pozwoleniu wodno-prawnym.

Aktualnie średnia dobowa ilość wody pobieranej z obu ujęć wynosi ok. 4.100m3 / dobę, czyli ok. 60% maksymalnej ich wydajności.

Stacja Uzdatnia Wody Olszyny

Surowa woda powierzchniowa pobrana z ujęć jest uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny. W ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej projektu pn.:” Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” od 2014r. na SUW działa nowoczesny i niezawodny membranowy system ultrafiltracji o wydajności 250m3 /godzinę, tj. 6.000m3 /dobę. Ultrafiltracja pozwala na oczyszczenie wody z wszelkich niepożądanych substancji, w tym zanieczyszczeń mikrobiologicznych, czyli bakterii. Dla pełnego bezpieczeństwa woda jest jednak dezynfekowana przy użyciu niewielkich dawek podchlorynu sodu.

Dodatkowo na SUW Olszyny zainstalowany jest system biomonitoringu. System natychmiast sygnalizuje ewentualną obecność w wodzie surowej substancji toksycznych, których membrany filtrów nie mogą zredukować.

Woda ujmowana z ujęć powierzchniowych jest więc profesjonalnie uzdatniona, bezpieczna i zdatna do spożycia dla ludności.

Woda ta jest tłoczona do zbiornika wodociągowego o pojemności 1800m3 zlokalizowanego pod szczytem Pańskiej Góry. Stąd grawitacyjnie, ale również za pośrednictwem lokalnych dwóch hydroforni płynie do części terenów miasta i gminy. Do pozostałej części miasta i gminy płynie za pośrednictwem trzech hydroforni woda kupowana hurtowo. Woda ta jest również bezpieczna i zdatna do spożycie przez ludność.

Ciekawostka

Sieć wodociągowa i przyłącza prowadzące wodę do odbiorców to obecnie ok 440km rurociągów o różnych średnicach ( od Ø 500 – Ø25mm) i z różnych materiałów (PE, PCW, żeliwo, stal).

Galeria zdjęć

Zaopatrzenie w wodę

Woda podawana odbiorcom za pośrednictwem sieci i przyłączy wodociągowych spełnia wszelkie normy właściwe dla wody zdatnej do spożycia przez ludność.

Woda z andrychowskich wodociągów pochodzi z dwóch źródeł:

  • ok. 75% z ujęć własnych;
  • 25% z hurtowego zakupu;
 

Ujęcia własne to ujęcia wód powierzchniowych zlokalizowane na potokach Wieprzówka i Targaniczanka.

Ujęcie wody na Wieprzówce

Ujęcie wody na Wieprzówce o nazwie „Olszyny” składa się z dwóch różnych ujęć, a mianowicie:
  • ujęcie drenażowe: rurociągi perforowane ułożone pod dnem potoku z których woda odprowadzana jest grawitacyjnie do komory zbiorczej na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny;
  • ujęcie brzegowe: rurociąg z koszem wlotowym, tzw. Kratą, prowadzący wodę płynącą potokiem do trzech rowów rozsączających na ternie SUW Olszyny. Rurociąg perforowany zbierający wodę z rowów i rurociąg sprowadzający tę wodę grawitacyjnie do komory zbiorczej na SUW Olszyny;

Ujęcie wody na Targaniczance

Ujęcie wody na Targaniczance o nazwie „Targaniczanka” to ujęcie drenażowe. Pod dnem potoku włożone są rurociągi perforowane, z których woda grawitacyjnie spływa do pompowni. Z pompowni woda jest tłoczona do komory zbiorczej na SUW Olszyny.

Wydajność ujęć

Łączna, maksymalna wydajność obu ujęć wynosi 79l/s, czyli 6.825,6m3 /dobę, przy czym ZWiK jest zobowiązany do utrzymywania w obu potokach przepływu nienaruszalnego, ściśle określonego w pozwoleniu wodno-prawnym.

Aktualnie średnia dobowa ilość wody pobieranej z obu ujęć wynosi ok. 4.100m3 / dobę, czyli ok. 60% maksymalnej ich wydajności.

Stacja Uzdatnia Wody Olszyny

Surowa woda powierzchniowa pobrana z ujęć jest  uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody Olszyny. W ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej projektu pn.:” Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” od 2014r. na SUW działa nowoczesny i niezawodny membranowy system ultrafiltracji o wydajności 250m3 /godzinę, tj. 6.000m3 /dobę. Ultrafiltracja pozwala na oczyszczenie wody z wszelkich niepożądanych substancji, w tym zanieczyszczeń mikrobiologicznych, czyli bakterii. Dla pełnego bezpieczeństwa woda jest jednak dezynfekowana przy użyciu niewielkich dawek podchlorynu sodu.

Dodatkowo na SUW Olszyny zainstalowany jest system biomonitoringu. System natychmiast sygnalizuje ewentualną obecność w wodzie surowej substancji toksycznych, których membrany filtrów nie mogą zredukować.

Woda ujmowana z ujęć powierzchniowych jest więc profesjonalnie uzdatniona, bezpieczna i zdatna do spożycia dla ludności.

Woda ta jest tłoczona do zbiornika wodociągowego o pojemności 1800m3 zlokalizowanego pod szczytem Pańskiej Góry. Stąd grawitacyjnie, ale również za pośrednictwem lokalnych dwóch hydroforni płynie do części terenów miasta i gminy. Do pozostałej części miasta i gminy płynie za pośrednictwem trzech hydroforni woda kupowana hurtowo. Woda ta jest również bezpieczna i zdatna do spożycie przez ludność.

Ciekawostka

Sieć wodociągowa i przyłącza prowadzące wodę do odbiorców to obecnie ok 440km rurociągów o różnych średnicach ( od Ø 500 – Ø25mm) i z różnych materiałów (PE, PCW, żeliwo, stal).

Galeria zdjęć

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content