Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Stefana  Batorego 68 (dalej ZWiK Sp. z o.o.).

Ponadto, informujemy że:

a) Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków],
• realizacji zleceń badania laboratoryjnego wody i ścieków oraz świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych i transportowych [na podstawie ustawy o podatku dochodowym, ordynacji podatkowej oraz kodeksu cywilnego],

• przesyłania drogą elektroniczną komunikatów oraz rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą].

 

b) Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

 

c) Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

d) Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.

 

e) Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

f) Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

h) W celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zwikandrychow.pl

 

i) Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwo prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika ZWiK.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Stefana  Batorego 68 (dalej ZWiK Sp. z o.o.).

Ponadto, informujemy że:

a) Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków],
• realizacji zleceń badania laboratoryjnego wody i ścieków oraz świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych i transportowych [na podstawie ustawy o podatku dochodowym, ordynacji podatkowej oraz kodeksu cywilnego],

• przesyłania drogą elektroniczną komunikatów oraz rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą].

 

b) Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

 

c) Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

d) Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.

 

e) Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

f) Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

h) W celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zwikandrychow.pl

 

i) Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwo prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika ZWiK.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content