Opis operacji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody  i jednym zbiornikiem wodociągowym dla miejscowości: Targanice i Brzezinka w Gminie Andrychów” współfinansowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Jest to jedno z działań, na które pomocy udziela „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację opisanej wyżej operacji:
2.000.000zł
(tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

Uzyskano kwotę pomocy:
2.000.000zł
(tj. 59,56% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

Cel operacji
Umożliwienie dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańcom miejscowości Targanice i Brzezinka w gminie Andrychów poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody i zbiornikiem wodociągowym.

Osiągnięte efekty operacji

  1. Sieć wodociągowa: 6.219mb,
  2. Pompownie wody: 2 szt.
  3. Zbiornik wodociągowy: 1szt.

Efekty operacji planowane do osiągnięcia

  1. Liczba przyłączy wodociągowych: 75szt.
  2. Liczba osób korzystających z wytwarzanej infrastruktury: 300 osób

Efekty zaplanowane mają być osiągnięte w ciągu 12 miesięcy od otrzymania płatności końcowej.

Projekt w mediach

Zapraszamy do lektury artykułów i wywiadów:

Prezes ZWiK Sp. z o.o. gościem Radia Andrychów

Tego dnia gościem porannej audycji w Radiu Andrychów był Prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Andrychowie Jan Mrzygłód. Tematem rozmowy była perspektywa budowy wodociągu dla części Targanic i Brzezinki w rejonie graniczącym z gminą Porąbka.

Pełna treść artykułu: https://radioandrychow.pl/szef-zwik-gosciem-radia-andrychow/

Targanice, Brzezinka Górna: Będzie rozbudowa wodociągów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystępuje wraz z gminą Porąbka do czteroetapowego programu rozwoju sieci wodociągowej. Dotyczy to terenów części Targanic i Brzezinki Górnej.

Pełna treść artykułu: https://radioandrychow.pl/targanice-brzezinka-gorna-bedzie-rozbudowa-wodociagow/

Brzezinka Górna będzie mieć wodę

Rozpoczęła się budowa wodociągu dla Brzezinki Górnej. Niebawem skorzysta na tym 75 domów. To pierwszy etap długo oczekiwanej inwestycji, w kolejnych etapach wodociąg dotrze do Nowej Wsi i pod Złotą Górkę. Również Gmina Porąbka bierze udział w tej inwestycji i zbuduje swoją sieć dla Wielkiej Puszczy.

Pełna treść artykułu: https://radioandrychow.pl/brzezina-gorna-bedzie-miec-wode/

Audycja w Radio Andrychów. Z Prezesem ZWIK Sp z o.o. rozmawia redaktor Marek Nycz

Tematem rozmowy była bieżąca działalność ZWIK oraz rozdysponowanie środków na działalność ZWIK w tym działalność inwestycyjną z uwzględnieniem dużych projektów. Nie zabrakło dyskusji o dofinansowaniu i możliwości udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Andrychów. Audycja została zrealizowana 29.12.2020 roku.

Audycja w Radio Andrychów z dnia 29.12.2020

Skąd ZWIK Sp z o.o. bierze pieniądze?

W głównej mierze przychody firmy biorą się z pieniędzy pozyskiwanych za dystrybucję wody pitnej i odbiór ścieków. Żeby utrzymać wysoką jakość usług i spełniać wszelkiego rodzaju przepisy i dyrektywy kondycja ekonomiczna firmy musi być na odpowiednim poziomie. W audycji poruszono również informacje o przetargu na wodociąg w Brzezince Górnej. Audycja została zrealizowana 8.09.2021 roku.

Audycja w Radio Andrychów z dnia 8.09.2021

Jak przebiega realizacja bieżących inwestycji ZWIK Sp. z o.o. ? Czy budowa wodociągu w Brzezince Górnej i Targanicach będzie realizowana terminowo?

Na te i szereg innych pytań odpowadał Prezes ZWIK Sp. z o.o. Jan Mrzygłód. Jak dowiadujemy się z przedstawionych informacji szereg inwestycji będzie przesunięte w czasie i tylko niektóre z nich będa realizowane terminowo i nic nie staje na drodze ich realizacji. Do takich właśnie inwestyci należy realizacja wodociągu w Brzezince Górnej. Zapraszamy do wysłuchania audycji z dnia 24.12.2021 r.

Audycja w Radio Andrychów z dnia 24.12.2021

Co robić, żeby prowadzić ZWIK Sp. z o.o. bez zakłóceń?

O planach wydatków bieżących i inwestycyjnych opowiadał Prezes ZWIK Sp. z o.o. Jan Mrzygłód. Jakie są elementy takiego planu, jakie inwestycje ZWIK Sp. z o.o. planuje do 2025 roku? Tradycyjnie – zgodnie z działalnością Spółki głównymi pozycjami planu są modyfikacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa nowych odcinkach oraz dbałość o infrastrukturę już istniejącą. Dużą część rozmowy poświęcono również realizacji wodociągu w Brzezince Górnej. Poruszano ważne i trudne tematy opłacalności inwestycji i realizacji przez Spółkę zadań statutowych Gminy. Zapraszamy do wysłuchania audycji z dnia 9.02.2022 r.

 

Audycja w Radio Andrychów z dnia 9.02.2022

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content