Jakość Wody

Woda - źródło życia

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Rodzaje wody i klasyf. st. czystości

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Twardość wody

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Zakłócenia obiegu wody

Kliknij tutaj, aby zobaczyć opis firmy.

Ciekawostka

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Wyniki badań jakości wody

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Woda - źródło życia

Woda – źródło życia , nieodzowny jego składnik bez którego nasze życie jak również życie roślin i zwierząt byłoby niemożliwe. Jest razem z powietrzem na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych. Co prawda niektóre organizmy mogą żyć bez powietrza, bez wody niestety – jest to wykluczone. Woda bierze udział w wielu naturalnych procesach. Są to procesy wietrzenia skał i tworzenia się jaskiń.

Woda na ziemi znajduje się w obiegu zamkniętym. Obecnie możemy dokładnie oszacować ilość wody na Kuli Ziemskiej. Woda paruje z mórz, jezior, rzek, z powierzchni ziemi, a także z roślin. Część jej przechodzi w postaci pary już w czasie opadu deszczu. Wyparowana woda unosi się w górę, do przestrzeni powietrznej i zbiera się w chmurach. W końcu dochodzi do opadów, a woda z nich pochodząca (deszcz, śnieg) przedostaje się do gleby i stąd ponownie do roślin, rzek, jezior. Obieg wody zaczyna się od początku.

Rodzaje wody i klasyfikacja stanu czystości

Woda nie jest jednakowa. W zależności od jej pochodzenia mówi się o deszczówce, wodzie źródlanej lub wodzie rzecznej. W celu lepszego scharakteryzowania wody bierze się pod uwagę także jej wygląd, czystość i twardość, zawartość minerałów minerałów substancji chemicznych.

Twardość wody pitnej wywołana związkami wapnia i magnezu, ulega zmianie w wysokich temperaturach. Tworzy się wtedy kamień kotłowy. Analizy chemiczne wykazują, że w wodzie twardej, obok związków wapnia, występują także związki magnezu, a twardość nadają związki obu tych pierwiastków. Im więcej związków wapnia i magnezu – tym woda jest twardsza.

Do obniżenia twardości wody pitnej w gospodarstwach domowych, przemysł oferuje szereg rozwiązań. Nie jest to wszystko jednak takie oczywiste. Miękka woda co prawda nie powoduje tworzenia się kamienia kotłowego i zmniejsza zużycie środków piorących, lecz to w końcu wodzie miękkiej przypisuje się wywoływanie chorób serca i układu krążenia – znane są też przypadki gdy w szpitalu pojawiali się delikwenci którzy do herbaty dodawali Calgon – cóż – nie wszyscy ludzie w pełni wykorzystują to co mają w głowie.

Wody powierzchniowe w przyrodzie, to wody płynące lub stojące. Łącznie ze swymi łożyskami. Wody powierzchniowe dzieli się na płynące i stojące. Naturalnie płynące wody to: rzeka, potok, strumień przy czym pod pojęciem rzeki, rozumie się główny nurt wraz z dopływami.

W Polsce wyróżnia się według klasyfikacji trzy stany czystości wody.

 • Klasa I – to wody o najwyższym stopniu czystości, nadaje się do picia i hodowli ryb łososiowatych.
 • Klasa II – to wody dość czyste, nadające się do hodowli pozostałych gatunków ryb i hodowli zwierząt gospodarskich.
 • Klasa III – to wody średnio zanieczyszczone, nadające się do zaopatrzenia przemysłu (z wyjątkiem zakładów wytwarzających urządzenia precyzyjne lub produkty spożywcze) do nawadniania terenów rolniczych wykorzystywanych do produkcji ogrodniczej oraz upraw pod szkłem.

W Polsce wyróżnia się także wody pozaklasowe, oznaczone symbolem n.o.n

Każda kropla wody ma swoją wartość - szanujmy wodę!

Twardość wody

Przez pojęcie twardości wody rozumie się obecność w wodzie jonów wielowartościowych, głównie jonów wapnia i magnezu. W technologii wody wyróżniamy następujące rodzaje twardości:

Twardość ogólna – odpowiada całkowitej zawartości jonów wapnia i magnezu oraz innych jonów w wodzie;

Twardość węglanowa (przemijająca) – wywołana jest przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu, zanika podczas gotowania wody, wytrącając się w formie osadów;

Twardość niewęglanowa (stała) – wywołana jest przez różnego rodzaju sole, nie zanika po przegotowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) zalecana ze względów zdrowotnych  wartość twardości ogólnej powinna zawierać się w granicach: (60-500) mg/l CaCO3.

Tabela 1. Zestawienie najczęstszych wartości twardości ogólnej wody w gminie Andrychów w przeliczeniu na najczęściej stosowane jednostki

Twardość ogólna

mg/l CaCO3

°n

°f

°a

mval/l

60

3,359

6,00

4,199

1,2

65

3,639

6,50

4,549

1,3

70

3,919

7,00

4,899

1,4

75

4,199

7,50

5,248

1,5

80

4,479

8,00

5,598

1,6

85

4,759

8,50

5,948

1,7

90

5,039

9,00

6,298

1,8

95

5,319

9,50

6,648

1,9

100

5,599

10,00

6,998

2,0

mg/l CaCO3 – twardość wody w przeliczeniu na węglan wapnia;

°n – twardość wody wyrażona w stopniach niemieckich (inne używane skróty: °d, °dH);

°f – twardość wody wyrażona w stopniach francuskich;

°a – twardość wody wyrażona w stopniach angielskich;

mval – twardość wody wyrażona w milivalach;

Tabela 2. Współczynniki przeliczeniowe twardości wody

Jednostka

mg/l CaCO3

mval/l

°n

°f

°a

mg/l CaCO3

1

0,02

0,056

0,10

0,070

mval/l

50,04

1

2,804

5,00

3,504

niemiecka

17,84

0,375

1

1,784

1,249

francuska

10

0,200

0,560

1

0,700

brytyjska

14,28

0,290

0,800

1,428

1

Tabela 3. Ocena skali twardości wody

Rodzaj wody

Skala twardości

mg/l CaCO3

°n

mval/l

Bardzo miękka

0-89

0-5

0-1,78

Miękka

89-178

5-10

1,78-3,56

Średniej twardości

178-268

10-15

3,56-5,35

Znacznej twardości

268-357

15-20

5,35-7,13

Twarda

357-535

20-30

7,13-10,70

Bardzo twarda

>535

>30

>10,70

Aktualne wartości twardości ogólnej wody wodociągowej dostarczanej na terenie gminy Andrychów można sprawdzić w zakładce ”Jakość wody”.

Zakłócenia obiegu wody - zanieczyszczenia

Cywilizacja zakłóca obieg wody zarówno przez ścieki jak i opady atmosferyczne. Symbolem skażenia środowiska w ostatnim czasie są „kwaśne deszcze”. W czasach, kiedy deszcze nie były „kwaśne”, również sprawiały ludziom wiele kłopotu. Są one rezultatem zanieczyszczenia powietrza substancjami, które reagując z parą wodną i wodą z opadów atmosferycznych, tworzą kwasy.

Główny udział w tworzeniu kwaśnych deszczów mają:

 • dwutlenek węgla
 • tlenki siarki
 • tlenki azotu.

Z reguły kwaśne deszcze w 2/3 są powodowane przez tlenki siarki, a w 1/3 przez tlenki azotu.

Kwaśne deszcze w głównej mierze są sprawcami obumierania lasów.

Ciekawostka do przemyślenia

 

Ilość wody / 10 sekund

Strata wody w ciągu okresu czasu :

Koszty
wody
[zł]
Koszty
woda+
ścieki
[zł]
godzinadobarok
7 kropli0,5 L12 L4400 L = 4,4 m3

21,30

43,65
10 kropli0,7 L17 L6100 L = 6 m3

29,04

59,52
12 kropli0,9 L22 L7900 L = 8 m3

38,72

79,36
17 kropli1,3 L31 L11400 L = 11 m3

53,24

109,12
20 kropli1,8 L43 L15800 L = 15 m3

72,60

148,80
30 kropli3 L72 L26800 L = 26 m3

125,84

257,92
39 kropli4 L96 L35000 L = 35 m3

169,40

347,20
Strużka wody – 1 mm9 L216 L78900 L = 78 m3

377,52

773,76
Strużka wody – 1.5 mm18 L432 L157000 L = 157 m3

759,88

1557,44
Strużka wody – 2 mm25 L600 L219000 L = 219 m3

1059,96

2172,48
Strużka wody – 3 mm36 L864 L315000 L = 315 m3

1524,60

3124,80

 

Wyniki badań jakości wody

Woda - źródło życia

Woda – źródło życia , nieodzowny jego składnik bez którego nasze życie jak również życie roślin i zwierząt byłoby niemożliwe. Jest razem z powietrzem na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych. Co prawda niektóre organizmy mogą żyć bez powietrza, bez wody niestety – jest to wykluczone. Woda bierze udział w wielu naturalnych procesach. Są to procesy wietrzenia skał i tworzenia się jaskiń.

Woda na ziemi znajduje się w obiegu zamkniętym. Obecnie możemy dokładnie oszacować ilość wody na Kuli Ziemskiej. Woda paruje z mórz, jezior, rzek, z powierzchni ziemi, a także z roślin. Część jej przechodzi w postaci pary już w czasie opadu deszczu. Wyparowana woda unosi się w górę, do przestrzeni powietrznej i zbiera się w chmurach. W końcu dochodzi do opadów, a woda z nich pochodząca (deszcz, śnieg) przedostaje się do gleby i stąd ponownie do roślin, rzek, jezior. Obieg wody zaczyna się od początku.

Rodzaje wody i klasyfikacja stanu czystości

Woda nie jest jednakowa. W zależności od jej pochodzenia mówi się o deszczówce, wodzie źródlanej lub wodzie rzecznej. W celu lepszego scharakteryzowania wody bierze się pod uwagę także jej wygląd, czystość i twardość, zawartość minerałów minerałów substancji chemicznych.

Twardość wody pitnej wywołana związkami wapnia i magnezu, ulega zmianie w wysokich temperaturach. Tworzy się wtedy kamień kotłowy. Analizy chemiczne wykazują, że w wodzie twardej, obok związków wapnia, występują także związki magnezu, a twardość nadają związki obu tych pierwiastków. Im więcej związków wapnia i magnezu – tym woda jest twardsza.

Do obniżenia twardości wody pitnej w gospodarstwach domowych, przemysł oferuje szereg rozwiązań. Nie jest to wszystko jednak takie oczywiste. Miękka woda co prawda nie powoduje tworzenia się kamienia kotłowego i zmniejsza zużycie środków piorących, lecz to w końcu wodzie miękkiej przypisuje się wywoływanie chorób serca i układu krążenia – znane są też przypadki gdy w szpitalu pojawiali się delikwenci którzy do herbaty dodawali Calgon – cóż – nie wszyscy ludzie w pełni wykorzystują to co mają w głowie.

Wody powierzchniowe w przyrodzie, to wody płynące lub stojące. Łącznie ze swymi łożyskami. Wody powierzchniowe dzieli się na płynące i stojące. Naturalnie płynące wody to: rzeka, potok, strumień przy czym pod pojęciem rzeki, rozumie się główny nurt wraz z dopływami.

W Polsce wyróżnia się według klasyfikacji trzy stany czystości wody.

 • Klasa I – to wody o najwyższym stopniu czystości, nadaje się do picia i hodowli ryb łososiowatych.
 • Klasa II – to wody dość czyste, nadające się do hodowli pozostałych gatunków ryb i hodowli zwierząt gospodarskich.
 • Klasa III – to wody średnio zanieczyszczone, nadające się do zaopatrzenia przemysłu (z wyjątkiem zakładów wytwarzających urządzenia precyzyjne lub produkty spożywcze) do nawadniania terenów rolniczych wykorzystywanych do produkcji ogrodniczej oraz upraw pod szkłem.

W Polsce wyróżnia się także wody pozaklasowe, oznaczone symbolem n.o.n

Każda kropla wody ma swoją wartość - szanujmy wodę!

Twardość wody

Przez pojęcie twardości wody rozumie się obecność w wodzie jonów wielowartościowych, głównie jonów wapnia i magnezu. W technologii wody wyróżniamy następujące rodzaje twardości:

Twardość ogólna – odpowiada całkowitej zawartości jonów wapnia i magnezu oraz innych jonów w wodzie;

Twardość węglanowa (przemijająca) – wywołana jest przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu, zanika podczas gotowania wody, wytrącając się w formie osadów;

Twardość niewęglanowa (stała) – wywołana jest przez różnego rodzaju sole, nie zanika po przegotowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) zalecana ze względów zdrowotnych  wartość twardości ogólnej powinna zawierać się w granicach: (60-500) mg/l CaCO3.

Tabela 1. Zestawienie najczęstszych wartości twardości ogólnej wody w gminie Andrychów w przeliczeniu na najczęściej stosowane jednostki

Twardość ogólna

mg/l CaCO3

°n

°f

°a

mval/l

60

3,359

6,00

4,199

1,2

65

3,639

6,50

4,549

1,3

70

3,919

7,00

4,899

1,4

75

4,199

7,50

5,248

1,5

80

4,479

8,00

5,598

1,6

85

4,759

8,50

5,948

1,7

90

5,039

9,00

6,298

1,8

95

5,319

9,50

6,648

1,9

100

5,599

10,00

6,998

2,0

mg/l CaCO3 – twardość wody w przeliczeniu na węglan wapnia;

°n – twardość wody wyrażona w stopniach niemieckich (inne używane skróty: °d, °dH);

°f – twardość wody wyrażona w stopniach francuskich;

°a – twardość wody wyrażona w stopniach angielskich;

mval – twardość wody wyrażona w milivalach;

Tabela 2. Współczynniki przeliczeniowe twardości wody

Jednostka

mg/l CaCO3

mval/l

°n

°f

°a

mg/l CaCO3

1

0,02

0,056

0,10

0,070

mval/l

50,04

1

2,804

5,00

3,504

niemiecka

17,84

0,375

1

1,784

1,249

francuska

10

0,200

0,560

1

0,700

brytyjska

14,28

0,290

0,800

1,428

1

Tabela 3. Ocena skali twardości wody

Rodzaj wody

Skala twardości

mg/l CaCO3

°n

mval/l

Bardzo miękka

0-89

0-5

0-1,78

Miękka

89-178

5-10

1,78-3,56

Średniej twardości

178-268

10-15

3,56-5,35

Znacznej twardości

268-357

15-20

5,35-7,13

Twarda

357-535

20-30

7,13-10,70

Bardzo twarda

>535

>30

>10,70

Aktualne wartości twardości ogólnej wody wodociągowej dostarczanej na terenie gminy Andrychów można sprawdzić w zakładce ”Jakość wody”.

Zakłócenia obiegu wody - zanieczyszczenia

Cywilizacja zakłóca obieg wody zarówno przez ścieki jak i opady atmosferyczne. Symbolem skażenia środowiska w ostatnim czasie są „kwaśne deszcze”. W czasach, kiedy deszcze nie były „kwaśne”, również sprawiały ludziom wiele kłopotu. Są one rezultatem zanieczyszczenia powietrza substancjami, które reagując z parą wodną i wodą z opadów atmosferycznych, tworzą kwasy.

Główny udział w tworzeniu kwaśnych deszczów mają:

 • dwutlenek węgla
 • tlenki siarki
 • tlenki azotu.

Z reguły kwaśne deszcze w 2/3 są powodowane przez tlenki siarki, a w 1/3 przez tlenki azotu.

Kwaśne deszcze w głównej mierze są sprawcami obumierania lasów.

Ciekawostka do przemyślenia

 

Ilość wody / 10 sekund

Strata wody w ciągu okresu czasu :

Koszty
wody
[zł]
Koszty
woda+
ścieki
[zł]
godzinadobarok
7 kropli0,5 L12 L4400 L = 4,4 m3

21,30

43,65
10 kropli0,7 L17 L6100 L = 6 m3

29,04

59,52
12 kropli0,9 L22 L7900 L = 8 m3

38,72

79,36
17 kropli1,3 L31 L11400 L = 11 m3

53,24

109,12
20 kropli1,8 L43 L15800 L = 15 m3

72,60

148,80
30 kropli3 L72 L26800 L = 26 m3

125,84

257,92
39 kropli4 L96 L35000 L = 35 m3

169,40

347,20
Strużka wody – 1 mm9 L216 L78900 L = 78 m3

377,52

773,76
Strużka wody – 1.5 mm18 L432 L157000 L = 157 m3

759,88

1557,44
Strużka wody – 2 mm25 L600 L219000 L = 219 m3

1059,96

2172,48
Strużka wody – 3 mm36 L864 L315000 L = 315 m3

1524,60

3124,80

 

Wyniki badań jakości wody

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content