Procedura montażu wodomierza dodatkowego

Procedura montażu wodomierza dodatkowego

Procedura

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Formularze do pobrania

Kliknij tutaj, aby zobaczyć opis firmy.

Montaż wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

 

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, że w oparciu o art. 27 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości takiej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem).

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

 

 • należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej bezpowrotnie,
 • wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na osobnej instalacji w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie nieruchomości,
 • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym,
 • wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy = 5 lat),
 • wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza,
 • wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 • dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza,
 • woda pobierana za podlicznikiem może być przeznaczana tylko jako bezpowrotnie zużyta, tj. nie może wpłynąć do kanalizacji sanitarnej.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.

Wszelkie naprawy wodomierza i jego ponowna legalizacja nie mogą być wykonywane przez ZWiK Sp. z o.o. w związku z nieposiadaniem odpowiedniej Stacji Legalizacyjnej.

W umówionym terminie odpowiednie służby naszej Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki).

Wraz z zainstalowaniem  dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej  należy złożyć wniosek o zaplombowanie wodomierza (druk aktywnydruk nieaktywny).

Odczyty wodomierzy odbywają się następująco:

 

 • gdy wodomierz główny oraz podlicznik pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych, odczyt wskazań podlicznika i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika ZWiK,
 • natomiast gdy podlicznik nie działa w Systemie Odczytów Zdalnych (tzn. wymaga wykonywania odczytu z natury), a wodomierz główny pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych to odczyt wodomierza głównego wykonywany jest przez pracownika ZWiK, a obowiązek podawania stanu podlicznika spoczywa  na właścicielu.

Stan podlicznika można podać telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod numerem: (33) 875 26 55 w. 527, 528   w godzinach: poniedziałek – piątek : 7 – 15, lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: bok@zwikandrychow.pl

Wyliczenie faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki polega na obciążeniu należności za pobraną wodę przez podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (pobrana woda  i odprowadzone ścieki).

Do pobrania

Montaż wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

 

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, że w oparciu o art. 27 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości takiej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem).

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

 

 • należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej bezpowrotnie,
 • wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na osobnej instalacji w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie nieruchomości,
 • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym,
 • wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy = 5 lat),
 • wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza,
 • wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 • dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza,
 • woda pobierana za podlicznikiem może być przeznaczana tylko jako bezpowrotnie zużyta, tj. nie może wpłynąć do kanalizacji sanitarnej.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.

Wszelkie naprawy wodomierza i jego ponowna legalizacja nie mogą być wykonywane przez ZWiK Sp. z o.o. w związku z nieposiadaniem odpowiedniej Stacji Legalizacyjnej.

W umówionym terminie odpowiednie służby naszej Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki).

Wraz z zainstalowaniem  dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej  należy złożyć wniosek o zaplombowanie wodomierza (druk aktywnydruk nieaktywny).

Odczyty wodomierzy odbywają się następująco:

 

 • gdy wodomierz główny oraz podlicznik pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych, odczyt wskazań podlicznika i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika ZWiK,
 • natomiast gdy podlicznik nie działa w Systemie Odczytów Zdalnych (tzn. wymaga wykonywania odczytu z natury), a wodomierz główny pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych to odczyt wodomierza głównego wykonywany jest przez pracownika ZWiK, a obowiązek podawania stanu podlicznika spoczywa  na właścicielu.

Stan podlicznika można podać telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod numerem: (33) 875 26 55 w. 527, 528   w godzinach: poniedziałek – piątek : 7 – 15, lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: bok@zwikandrychow.pl

Wyliczenie faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki polega na obciążeniu należności za pobraną wodę przez podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (pobrana woda  i odprowadzone ścieki).

Do pobrania

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content