Aktualności

Informacja o taryfie

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2028, z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedziba w Andrychowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją KR.RZT.70.149.2022, z dnia 15 lutego 2023r. skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 25.02.2023 r.

Sprawdź więcej wpisów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym 1/10/TO/2023, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie na „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z

Czytaj Więcej »
Brak więcej aktualności

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content