ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym 1/10/TO/2023, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie na „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg” Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Nazwa: BM Recykling spółka z o.o. Siedziba i adres Wykonawcy: 34 – 120 Andrychów, ul. Tkacka […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Andrychów, dn. 16.10.2023r. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie   zwanym w dalszej części Regulaminem ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. 34 – 120 Andrychów, ul. Batorego 68 NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820 powiat Wadowice,  woj. małopolskie www.zwikandrychow.pl  sekretariat@zwikandrychow.pl tel.  33  875 26 […]

Witamy na nowej stronie ZWiK w Andrychowie

Witamy na Naszej nowej stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie. Strona internetowa Naszej firmy spełnia teraz normy dostępności dla osób niedowidzących oraz z wadami wzroku. Jest również responsywna co oznacza, że prawidłowo działa na różnych urządzeniach. Strona jest teraz również zabezpieczona certyfikatem SSL. Jesteśmy jeszcze w trakcie ostatecznych poprawek, prosimy zatem […]

Informacja o taryfie

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2028, z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedziba w Andrychowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody […]

PROW – Inwestycje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje zadanie pn.:” Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody i jednym zbiornikiem wodociągowym dla miejscowości: Targanice i Brzezinka w Gminie Andrychów”. Więcej informacji w zakładce: PROW – inwestycje

Debata na temat Zrównoważonego Rozwoju

W dniu 17 marca 2023r., w siedzibie Wodociągów Miasta Krakowa odbyła się debata na temat Zrównoważonego Rozwoju. Tematem był cel nr 6 agendy: „Czysta woda i warunki sanitarne”. Debata została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Wody w tym roku poświęconego przyspieszeniem zmian, aby rozwiązać kryzys wodny i sanitarny”.

UWAGA! – WAŻNY KOMUNIKAT!!!

W dniu 21 kwietnia 2023r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał informację od firmy Vercom S.A. (Serwer SMS.pl System Obsługi Marketingu Mobilnego) obsługującej nasz system obsługi marketingu mobilnego – SMS-owego powiadamiania, że w dniu 19 kwietnia 2023r. miał miejsce incydent bezpieczeństwa polegający na uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do części danych bilingowych niektórych naszych klientów.Firma Vercom […]

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content