Organa spółki :

1. Zgromadzenie Wspólników : Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

2. Rada Nadzorcza :

  • Halina Pilch - Przewodniczący RN
  • Maciej Harat - Członek RN
  • Adam Wiklik - Członek RN

3. Zarząd

  • Jan Mrzygłód - Prezes Zarządu