Adres do korespondencji :

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie
34-120 Andrychów , ulica Stefana Batorego 68

E-mail : sekretariat@zwikandrychow.pl

 

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes
Nr KRS 0000238820,  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS


REGON 120079170, 
NIP 551-000-74-00, 
Kapitał Zakładowy : wartość 49.822.500,00 zł.   ilość udziałów : 99 645

 


Telefony :

 


Centrala

33  875  26  55
33  875  23  08

33  875  26  40
fax wew. 520

tel. 606 258 568

   

Prezes Zarządu : Jan Mrzygłód
jmrzyglod@zwikandrychow.pl

wew. 523

 

 

Główna Księgowa : Joanna Duda-Baraniec
jduda@zwikandrychow.pl

wew. 531

 

 

Inspektor Ochrony Danych : Dariusz Kopacz   

iod@zwikandrychow.pl
tel. 500 091 835

 

 

Biuro Obsługi Klienta – osoby fizyczne

wew. 527, wew. 528
bok@zwikandrychow.pl

   

Biuro Obsługi Klienta – firmy, klienci instytucjonalni, instytucje samorządowe, oświatowe, zarządy Wspólnot Mieszkaniowych

wew. 522
bok@zwikandrychow.pl

   

Księgowość

wew. 526
finanse@zwikandrychow.pl

 

 

Dział Organizacyjny

wew. 532
Bezpośredni : 33 8704830
etrojan@zwikandrychow.pl

 

 

Dział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wod. Kan.

wodociagi@zwikandrychow.pl

Kierownik Działu Produkcji Wody i Ekspl.S.Wod.Kan

wew. 533
mwojewodzic@zwikandrychow.pl

Mistrzowie

wew. 546, wew. 547

Komórka Warsztat Mechaniczny i Elektryczny

wew. 541

Komórka Warsztat Transportu

wew. 538

Magazyn

wew. 526

 

 

Dział Laboratorium

 

Kierownik Laboratorium

wew. 535
uniziolek@zwikandrychow.pl

Pracownia Badania Wody

wew. 548

Pracownia Badania Ścieków

wew. 549

 

 

Dział Oczyszczalnia Ścieków

Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków

wew. 530
bknapek@zwikandrychow.pl

Mistrz Oczyszczalni Ścieków

wew. 542
wmikolajek@zwikandrychow.pl

 

 

Inwestycje i Planowanie

jkocur@zwikandrychow.pl

 

 

Zamówienia publiczne

mwojewodzic@zwikandrychow.pl